Skoči na glavo Skoči na vsebino Skoči na nogo

ZAVOD ZA
KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC

Dom Zalec

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žalec leta 2001. Njegovo osnovno poslanstvo je opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma.

 

Izvaja tudi tržno dejavnost, katere prihodke sestavljajo prihodki organizacije in soorganizacije prireditev, časopisa Utrip Savinjske doline, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, pijače, turističnih paketov, vodenj in vstopnin.

 

Ustanoviteljica mu je v upravljanje prenesla javno infrastrukturo vseh treh področij (Savinova hiša z likovnim salonom, Dom II. slovenskega tabora Žalec, kompleks atletskega štadiona z nogometnim igriščem,  Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Ponirkovo postojanko pri Ribniku Vrbje in učno ekološko pot Vrbje), Fontano piv Zeleno zlato, postajališči za avtodome, parkirišča v poslovni coni Arnovskega gozda, e-polnilnice in Dvorec Novo Celje.

 

V upravljanje mu je prenesla tudi blagovno znamko Zeleno zlato, ki označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih kmetij, ki nosijo to blagovno znamko, zavod prodaja v Trgovini Zeleno zlato na Podeželski tržnici Žalec.

 

Zavod je izdajatelj časopisa Utrip Savinjske doline ki izhaja v nakladi cca 11.000 izvodov 11 x letno. Prejemajo ga brezplačno gospodinjstva v občinah Žalec, Prebold in Tabor, saj ga za svoje občane kupijo navedene Občine. V Občini Vransko in v Občini Polzela je časopis v prosti prodaji.

Kontakti

Prodaja vstopnic (tudi darilnih bonov in spominkov) v TIC-u Žalec in uro pred predstavami na blagajni Doma II. slovenskega tabora Žalec.

mag. Boštjan Štrajhar
Direktor
E: bostjan.strajhar@zkst-zalec.si

 

Sara Martinčič
Samostojna strokovna sodelavka
T: 03 712 12 58
E: sara.martincic@zkst-zalec.si

 

Nastija Močnik
Pomočnica direktorja za področje kulture
T: 03 712 12 82
E: nastija.mocnik@zkst-zalec.si


Uroš Govek
Strokovni sodelavec za KULTURO
T: 03 712 12 66
E: uros.govek@zkst-zalec.si

 

Matej Sitar
Pomočnik direktorja za področje športa
T: 03 712 12 67
E: matej.sitar@zkst-zalec.si

Mitja Majcen
Vzdrževalec  
T: 070 142 250


Valentina Rezman
Strokovna sodelavka, program TURIZEM
T: 03 714 03 91
E: valentina.rezman@zkst-zalec.si


Jolanda Ivanuša
Višja svetovalka področja I, program TURIZEM
T: 03 714 03 90
E: jolanda.ivanusa@zkst-zalec.si

 

Beno Dolinšek
Oskrbnik
T: 041 764 452

TIC Žalec

Turistični informacijski center, Šlandrov trg 25 (Savinova hiša), 3310 Žalec

Katja Fajić
Vodja TIC-a

T: 03 710 04 34
E: tic@zkst-zalec.si

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Jasmina Ogorevc Akamba

Delovodja

T: 03 571 80 21
E: ekomuzej@zkst-zalec.si

Fontana piv Zeleno zlato in Trgovina Zeleno zlato

Savinjska cesta 11 (žalska tržnica), 3310 Žalec

Marjeta Apotekar
Delovodja

T: 03 712 12 62, 031 70 44 00

E: trgovina@zkst-zalec.si

 

Grega Geršak

skrbnik fontane

T: 051 645 295

 

Vojko Zupanc 

turistični animator I. 

T: 065 550 535

E: vojko.zupanc@zkst-zalec.si

Uredništvo časopisa Utrip Savinjske doline

Šlandrov trg 25, 3310 Žalec

Lucija Grobler
Odgovorna urednica

 

Lucija Zupanc
Tajništvo 
T: 03 712 12 80
E: utrip@zkst-zalec.si